آخ ، همسری دارم ...

 همسري دارم كه سر تا پا گله/*/چهره ي شادش به مثل سنبله  

  خوش بيان است و شيرين كلام/*/ تا ببيند او مرا گويد سلام 

         با دلي خوش آيد او پيشباز من/*/باشد او هم صحبت و هم راز من 

        كي عبوسي مي كند با من دمي/*/خنده اش باشد برايم مرحمي 

         در سخن چيني ندارد سابقه /*/ باشد او در خانه داري نابغه 

          راضي ام پيوسته از او راضي ام/*/ وقت تنهايي بود هم بازي ام 

            مادرم دايم از او دم مي زند /*/ پشت پا بر غصه و غم مي زند

           دم به دم گويد ز خوبي هاي او/*/ مي كند تمجيد از او بي گفت گو

           كي سخن از خاله باشد يا عمو/*/ گر گله باشد كند آن را رفو

           كي زند نق از براي البسه /*/ هر چه دارد گويد او همين بسه

             در قناعت شهره باشد پيش ما/*/ كي بچسبد چون كنه بر ريش ما

               كي به بحثي بوده ما را احتياج /*/ در تمام مدت اين ازدواج

                گر بپرسي مدت آن در جواب /*/ گويمت اين گونه با صد آب و تاب

               ماه سوم را كنم آغاز و من /*/ بيش از اين ديگر نمي گويم سخن   
نویسنده : شاپرک ; ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :