آدم بايد غیرتی باشه ... !!!

به نظر من غيرت از همه چي برا مرد مهمتره!! من خودم به شخصه تنها انتظاري از مرد دارم اينه که با غيرت باشه! غيرت برا خانواده يعني همه چي!
- بله! کاملا موافقم!
- مثلا اگه مرد غيرت تو وجودش باشه ميدونه که زن اگه با تاکسي اينور اونور بره ممکنه يه بي ناموس مزاحمش بشه! نتيجه چي ميشه؟
- خوب معلوم حاج آقا مرد چشمش كور، دندش نرم، كون كشادش رو جمع و جور ميكنه و خودش زنش رو مياره و ميبره!
- نه! نگرفتي قضيه رو، مرد برا زنش يه ماشين ميخره! البته ميدوني که اين ماشينهاي در پيتي ايراني که دوزار نمي ارزن! اگه خراب بشه و زن آدم بمونه توي راه اونوقت بازم هر بي ناموسي به بهانه کمک کردن تو تعمير مزاحم ميشه! تو که نميخواي همچين چيزي بشه! ميخواي؟ واقعاً غيرتت قبول ميکنه؟
- اي واي حاج اقا! اين حرفها چيه؟ يعني ما بيغيرتيم ديگه؟
- خوب پس موافقي که آدم بايد يه ماشين درست و حسابي بخره؟ مثلا ماکسيما يا پروتون ! که خيالش بابت ناموسش راحت باشه؟
- بله! بله! کاملاً موافقم!
- يا مثلا درمورد خونه! يه مرد غيرتش قبول ميکنه که هي صابخونه به بهانه اجاره خونه بياد ناموسشو ديد بزنه؟
- خير حاج آقا ! محاله! غير ممکنه! چشاش رو در ميارم!
- بله! ايول ! خوشم مياد که تو باغي! پس مرد با غيرت چکار ميکنه؟
- وا... حاج آقا فكر ميكنم مرد با غيرت بايد يه خونه بدون مالک اجاره کنه که مالکشم آدم خوبي باشه!
- نه! زيادم تو باغ نيستي! نا اميدم كردي! آدم با غيرت ميره و يه خونه ميخره! فهميدي؟ ميخره!
- البته يه چيزم بگم! نه از اين خونه هاي فسقلي كه با يه چس يخ ميكنه و با يه گوز گرم ميشه! يه خونه حداقل سه اتاقه که اگه دوستات و فاميل اومدن و زنت خواست پاشو دراز کنه کسي نبيندش! ميفهمي؟!
- بله! کاملاً درک ميکنم!
- يا مثلا تلفن! فرض کن زنت تو خيابون کار فوري براش پيش مياد...
- صبر کن بقيشو من بگم حاج آقا! چون لابد يه بي ناموس تو صف تلفن عمومي بهش متلک ميگه، مرد با غيرت برا زنش موبايل ميخره!
- نه جدي جدي داره ازت خوشم مياد! خيلي فهميده هستي! يواش يواش داري مي آيي توي باغ.
- و اما ميرسيم به خريد خونه.
- خوب حاج آقا اين كه ديگه معلوم خريد خونه ديگه كار خانومه.
- نا بابا مثل اينكه تو باز هم گوشي دستت نيست. مرد با غيرت غيرتش قبول ميكنه كه زنش بلند بشه بره قصابي و گوشت بخره يا بره بقالي و نانوايي نه جدا غيرتش قبول ميكنه.
- نه حاج آقا حق با شماست. مرد با غيرت خودش از سركار كه اومد لباسش رو در نمي آره و ميره توي صف نونوايي واي ميسته و بعدش هم ميره قصابي و گوشت ميخره و ...
- ببخشيد حاج آقا ميشه من هم يه سوال بپرسم.
- بله پسرم بفرمائيد لطفاً. ميشه بگيد پس خانوم خانوما از صبح تا شب كارشون چيه و زندگي مشترك يعني چي.
- سوال خوبي پرسيدي پسرم. خوب معلوم. كار خانوم صبح تا شب اينكه كه بشينه توي خونه و موهاي دست و پاش رو بكنه و حي جلوي آيينه سرخاب سفيداب بماله و منتظر باشه تا شب بشه و شوهرش از سر كار برگرده.
- راستي پسرم نگفتي چيكارهاي.
- والا حاج آقا فعلاً كه كار و بار درست و حسابي ندارم. ولي خوب موتور سيكلتم تلاش
نتيجه گيري منطقي: بابام گفته بود باباش آدم خشکيه! منظورش اين بود که خشک خشک ....!!
نتيجه گيري غيرتي: ياا... كسي سرش باز نباشه.
نتيجه گيري فلسفي: چون اين نتيجه به سن و سال شما نميخوره نمينويسم.
  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :