معجزات قرآن

{وانَهُ لَتَزيلُ رَب العالمين}

واين (قرآن) به حقيقت از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است.  

                                                                                         شعراء (۲۶) ۱۹۲

----------------------------------------------------------------------------

بخش اول : معجزات علمی قرآن کريم.....

خداوند متعال؛ چهارده قرن پيش ؛ قرآن را به عنوان کتابی برای راهنمايی انسان ها فرو فرستاد او مردم را به پيروی از اين کتاب فراخواند تا به راستی و درستی رهنمون شوند.

کتابی که از اولين روز وحی تا روز قضا، يگانه راهنمای انسانيت خواهد ماند.سبک بی نظير قرآن و حکمت برتر موجود در آن ، مدرک آشکاری است بر الهی بودن آن به علاوه قرآن خصوصيات اعجاب آميزی دارد که اثبات ميکند وحی و کلام خداوند سبحان است.

يکی از خصوصيات اين حقيقت است که تعدادی از واقعيات علمی (که ما تنها از طريق تکنولوژی قرن بيستم تونستيم کشف کنيم) حدود ۱۴۰۰سال پيش در قرآن عنوان شده است .

البته قرآن کتاب علمی نيست با اين وجود بسياری از حقايق علمی که به روش بسيار مختصر و عميق در آيات آن آمده اند امروز با تکنولوژی قرن بيستم کشف شده اند .

اين حقايق در زمان نزول قرآن برای مردم ناشناخته بود و اين مطلب باز هم نشانه ای بر اين که قرآن کلام خداوند بزرگ است .

در قرن هفتم وقتی که قرآن کريم نازل شد جامعه عرب اعتقادات خرافی و بی اساس فراوانی درباره ی واقعيت ها و موضوعات علمی داشت به خاطر نبود فن آوری برای بررسی جهان هستی و طبيعت ، اعراب اوليه به افسانه های به ارث رسيده از نسل های گذشته معتقد بودند ؛ مثلاً آنها تصور ميکردند که کوه ها آسمان را نگه داشته اند

آنها فکر ميکرند که زمين مسطح است و کوه های بلندی در هر دو سر آن وجود دارند که همچون ستون هايی طاق بلند بالای آسمان را حفظ ميکنند .

در هر صورت تمامی اين عقايد خرافی جامعه عرب توسط قرآن رد شد .

در آيه ی دوم سوره ی رعد آمده  است که :

(اللهُ الذی رَفَعَ السمواتِ يغَيرِ عَمَدٍ تَرَونها ...)

خداوند کسی است که آسمان ها را بدون هيچ ستونی که ببينيد،برافراشته است ...

قرآن در زمانی نازل شد که مردم در مورد نجوم؛علم فيزيک يا بيولوژی اطلاعات بسيار ناچيزی داشتند و اين کتاب حقايقی کليدی درباره ی موضوعات مختلفی از قبيل : خلقت جهان هستی ؛ خلقت بشر ؛ ساختار جوّ و تعادلات ظريفی که حيات بر روی زمين را ممکن می سازد در بر می گيرد .

  
نویسنده : شاپرک ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
تگ ها :