زیباترین ها

دود اگر بالا نشیند کسرشأن شعله نیست !
* جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتراست !
* روی دریا خز نشیند قهر دریا گوهر است

- سه جمله زیبا:
1)اگه اولش به فکر آخرش نباشى آخرش به فکر اولش می افتى.
2)لذتى که در فراغ هست در وصال نیست چون درفراغ شوق وصال هست و در وصال بیم فراغ
.3)آغاز کسى باش که پایان تو باشد.

- خنده هاتو به همه بده ولی لبخندتو به یک نفر،عشقتو به همه بده ولی وجودتو به یک نفر،بذار همه عاشقت باشن ولی خودت عاشق یه نفر باش.

/ 0 نظر / 6 بازدید