همنفس من

زیباترین لحظاتم را به پای ساده ترین دقایق زندگیت خواهم ریخت
 تا باز هم بدانی که من عاشق ترین عاشقانت هستم.
ای تمام هستی من بدان که آفتاب پر مهرت در آسمان قلبم هرگز غروب نخواهد کرد؛
 چرا که دیوانه وار دوستت دارم

/ 1 نظر / 14 بازدید
مدیا

این جمله ات حرففففففففففف نداشت به شدت قشنگ بود من واقعا دوست داشتم ممنون