شکوه خلقت

  پُرازشکوه خلقتی

تو شور دلنشین

تو اوج لذّتی

که؟ محرم حریم خانه‌ی دلت شود

تو بی‌بدیل گوهر

نگین حلقه‌ی کدام پادشاه؟

گران بها دُر کدام گردنی؟

 سپید بخت آن کسی

که تو به دل نشانیش

شکوه رنگها دهی

به تابلو جوانیش

تو کیستی ؟

توچیستی؟

ترا خدا زخاک یا زچیز دیگر آفرید؟

فرشته یا که آدمی؟

بهار دلکشی

که جان تازه می‌دهی بما

لهیب آتشی

که دلنشین به آتشم کَشی

حساب عُمر کی شود

دمی که باتو بگذرد حیات ما

شرابی از نگاه دِه

که مست وهست مان کنی

/ 0 نظر / 17 بازدید