بوی عید می یاد

دیگه کم کمک داریم روزهای آخر سال رو میگذرونیم ...

با نرگس خانوم موافقم که میگوید هر چه به پایان سال نزدیک میشوم غمگین تر میشوم

...

خب با خونه تکونی چه میکنید یا چه کردید ؟

یادتون نره مهمتر از خونه تکونیه منزلمون خونه تکونیه دلمونه قلب

شاید تو این یکسال دلمون پر گرد و غبار و سیاهی شده باشه

فکر نمیکنی حامد جون باید یکمی بهش برسی

باید کودورت ها و سیاهی هایی رو که روی دلت مونده رو از بین ببری ؟

فکر نمکنی که یکسال بزرگتر شدی دیگه داری پیر میشیا نیشخند

مگه قرار چقدر زندگی کنیم و زنده بمونیم

مگه آخرش نباید جواب پس بدیم پس چرا باهم چنین میکنیم که نباید بکنیم

پیشاپیش خونه ی دلمو عاری از هر چه سیاهی و لکه و بدی و زشتی بود با بهترین نوع وایتکس نیشخند پاک کردم

میتونی امتحانش کنی !

 

پیشا پیش عید همگی مبارک

عید حامد و شاپرکم مبارک باشه

120 سال به اون سالهانیشخند

 

بوی عیدی بوی توپ

بوی کاعذ رنگی

...

/ 7 نظر / 8 بازدید
AMIR_ROYA

رویا و امیر دو تاپرستو هستند که کسی جز خودشون دوستشون نداره دلمون میگیره وقتی کسی دوستمون نداره میشه شما ما دو تا دوست داشته باشید و سری بهمون بزنید . آخه فقط خودمون برا خودمون کامنت میذاریم [گریه]

سعیده

زندگی کن و لبخند بزن بخاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند .•*..*•.ســــــلام .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..من آپمممممم.•*..*•. .•*..*•. . منتظر حضور گرمت هستم .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. بدو بيا ..... #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.زودی بیا... ´´´´´´

سعیده

زندگی کن و لبخند بزن بخاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند .•*..*•.ســــــلام .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..من آپمممممم.•*..*•. .•*..*•. . منتظر حضور گرمت هستم .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. بدو بيا ..... #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.زودی بیا... ´´´´´´

سعیده

زندگی کن و لبخند بزن بخاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند .•*..*•.ســــــلام .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..من آپمممممم.•*..*•. .•*..*•. . منتظر حضور گرمت هستم .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. بدو بيا ..... #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.زودی بیا... ´´´´´´

سعیده

زندگی کن و لبخند بزن بخاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند .•*..*•.ســــــلام .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..من آپمممممم.•*..*•. .•*..*•. . منتظر حضور گرمت هستم .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. بدو بيا ..... #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.زودی بیا... ´´´´´´

منیر

سلام دوست گلم آقا حامد کی جراَت کرده حرف بدی به شما بزنه بگید تا بزنیمش خوبید ؟ سلامتید؟ چه عجب؟ اسفند آتیش می کنییییییییییییییییییییییییییییییییم راستی چرا سلام نرسونم مگه قهرید با هم خوب نیست دو تا پسر با هم قهر کنن خلاصه مرسی که اومدید آخر سالی بازم از این کارا بکنید بازم منتظرم[گل]