شب

باز دیشب وقتی که چشمانم را بر هم گذاشتم نسیم بوی تو در مشامم پیچید

و چشمان زیبایت تابلوی نگاه را بر دیوار دلم آویخت و دستان گرمت درهای جدایی را

درهم کوبید و صد واژه پر مهر از  لبـــانـــــــــت جاری شد .

/ 0 نظر / 3 بازدید