من عاشق بارانم

بزن بارون  خیس و ترم کن

بزن بارون بزن تو  پر پرم کن

  بزن بارون که غمگین دل من

  بزن بارو ن که ننگین شب من

  بزن بارون و با خود ببر دردای این دل

  تا نباشم هر دم در پی همراز این دل

  بزن بارون دلم ماتم گرفته

  بزن بارون که زندگیم رنگ غم گرفته

  ببار بارون به دلهای غبار گرفته

  ببار بارون که غم  دلمو تنها گرفته

  منو با خودت ببر بارون

  با قطره هات منو به دریا برسون...

/ 0 نظر / 7 بازدید