به سوزان هر طريقی می پسندی

که آتش از تو و خاکستر از من

نظر بدهيد چيزی از شما کم نميشه 17.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید