جهش دانشگاه تهران وسقوط دانشگاه شریف!

در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جهان دانشگاه تهران باپنجاه وچهار  رتبه صعود جایگاه چهار صد وپنجاه وهشت و دانشگاه صنعتی شریف با پنجاه وهفت رتبه سقوط جایگاه پانصدو هشتادو شش را در میان دانشگاههای جهان به خود اختصاص دادند.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رتبه بندی که توسط موسسه تایم صورت گرفته است، رتبه دانشگاه تهران (تهران و علوم پزشکی تهران) به مقام چهارصدو هشتادو پنج صعود کرد.

در این رتبه بندی که همه ساله و از سوی دانشگاه شانگهای ژانوتونگ و موسسه آموزش عالی تایمز لندن ارایه می شود، نزدیک به ششصد دانشگاه و موسسه آموزش عالی از سراسر جهان مورد بررسی دقیق قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، این رتبه بندی بر مبنای شاخص های گوناگون آموزشی از جمله تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان کارشناسی، جمعیت دانشجویی هر کلاس به طور میانگین و تعداد مقالات انجام می شود.

بر این اساس، دانشگاه تهران که در رتبه بندی سال گذشته رتبه پانصدو سی ونه را از آن خود کرده بود، در جدیدترین رتبه بندی با پنجاه وچهار  پله صعود، جهش مثبت محسوسی در میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر جهان داشته است. این در حالیست که دانشگاه صنعتی شریف که در رتبه بندی سال گذشته رتبه پانصدو بیست ونه را به دست آورده بود، امسال باپنجاه وهفت پله سقوط در مکان ششصدو هشتادو پنج جای گرفته است.

گفتنی است، در این رتبه بندی نامی از دیگر دانشگاه های ایران دیده نمی شود.

بر اساس این گزارش، دانشگاه هاروارد برای پنجمین سال متوالی در جایگاه اول قرار گرفت و دانشگاه های بیل آمریکا و کمبریج انگلیس در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند

/ 0 نظر / 8 بازدید