دلتنگی ...

دقايقي تو زندگيت هست که دلت براي کسي اونقدر تنگ ميشه که دلت ميخواد اونو از تو رويات

بيرون بکشي و توي دنياي واقعي با تمام وجوت بغلش کنی

/ 1 نظر / 2 بازدید
جواد

تا حالا دلتنگ خودت شدی؟اگه خودتو بتونی از روياهات بکشی بيرون ٬ابر مردی خواهی شد.