مشت

برای مردن دل انتظار کافی بود

طناب من نکشی پای دار کافی بود

برای پرزدن این پرنده ی ازاد

بگو به ثانیها یک بهار کافی بود

چه ایه ها که برای بهشت اوردند

میان ان همه تنها انار کافی بود

اضافه بود جهنم عقوبت مردم

به دست لا جرم روزگار کافی بود

اگر شعار بمیرد نشان نمی میرد

به جای مشت گره افتخار کافی بود

/ 1 نظر / 15 بازدید
ehsan

[گل]