تو بهترین دوستی برایم

portrait-bits.tcl?user_id=2187104

 

می خواهم برایت بهترین دوستی باشم که تاکنون داشته ای .

می خواهم که گوش جان به سخنانت بسپارم ، حتی اگر در

مشکلات خویش غرق شده باشم ، آنگونه که هیچکس تاکنون چنین نکرده .

می خواهم تا هر زمان که مرا طلبیدی در کنارت باشم ، نه اکنون ،

بلکه هر زمان که خودت می خواهی .

می خواهم رفیق شفیقت باشم ، می خواهم تو را به اوج برسانم .

خواه توانش را داشته باشم ، خواه از انجام آن ناتوان باشم .

می خواهم به گونه ای با تو رفتار کنم که گویی اولین روز تولد توست

نه آن روز خاص ، که تمام روزهای سال .

به حرفهایت گوش خواهم داد .

هم بازی ات می شوم .

گاهی اوقات می گذارم که برنده شوی .

در کنارت می مانم .

در آن زمان که آهنگ نبرد کنی

در کشاکش مبارزه با زندگی

برایت دعا می کنم .

می خواهم برایت بهترین دوستی باشم که تاکنون داشته ای .

امروز ، فردا و فرداهای دیگر

تا آخرین لحظه حیاتم

می پرسی چرا ؟؟!

زیرا تو نیز برایم بهترین دوستی هستی که تا کنون داشته ام

/ 0 نظر / 4 بازدید